Burgerlijke stand Nijmegen overleden: Zoek naar jouw voorouders! – Klik hier!

  • 15/05/2023

burgerlijke stand nijmegen overleden

Burgerlijke stand Nijmegen: wat is het?

De burgerlijke stand is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van records van belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals geboorten, huwelijken en overlijdens. In Nijmegen is de burgerlijke stand een onderdeel van de gemeente.

Overlijdensakte verkrijgen bij burgerlijke stand Nijmegen

Wanneer een persoon overlijdt, moet er een overlijdensakte worden opgesteld en geregistreerd bij de burgerlijke stand. Dit is een wettelijke verplichting die moet worden nageleefd om het overlijden formeel te laten erkennen. Een overlijdensakte bevat belangrijke gegevens zoals de naam van de overledene, de datum en plaats van overlijden, de naam van de aangever en de begrafenisondernemer.

Om een overlijdensakte te verkrijgen, moet de persoon die deze documentatie wil opvragen een aanvraag indienen bij de burgerlijke stand van Nijmegen. Dit kan digitaal, per post of in persoon. De aanvrager moet bewijzen dat hij of zij een legitiem belang heeft om deze informatie te verkrijgen, zoals het regelen van de nalatenschap of het verkrijgen van een uitkering.

Hoeveel kost het aanvragen van een overlijdensakte bij de burgerlijke stand Nijmegen?

De kosten voor het verkrijgen van een overlijdensakte bij de burgerlijke stand van Nijmegen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld, of de aanvraag digitaal of in persoon wordt ingediend, en of de aanvrager inwoner is van de gemeente Nijmegen. De kosten kunnen variëren van enkele tientallen euro’s tot meer dan honderd euro, afhankelijk van de specifieke aanvraag.

Welke gegevens zijn nodig bij het aanvragen van een overlijdensakte bij de burgerlijke stand Nijmegen?

Om een overlijdensakte bij de burgerlijke stand van Nijmegen aan te vragen, zijn verschillende gegevens nodig. De aanvrager moet de naam, het geslacht en de overlijdensdatum van de persoon van wie de akte wordt aangevraagd verstrekken. Ook moet de aanvrager zijn of haar eigen naam en contactgegevens verstrekken, samen met het doel van de aanvraag.

Hoe lang duurt het verkrijgen van een overlijdensakte bij de burgerlijke stand Nijmegen?

De verwerkingstijd voor het verkrijgen van een overlijdensakte bij de burgerlijke stand van Nijmegen kan variëren, afhankelijk van de specifieke aanvraag en het tijdstip van indienen. In de meeste gevallen duurt het enkele dagen tot enkele weken om een overlijdensakte te verkrijgen, nadat de aanvraag is ingediend. In sommige gevallen kan de verwerkingstijd worden versneld tegen betaling van een extra vergoeding.

Wat te doen als er fouten staan op de overlijdensakte van burgerlijke stand Nijmegen?

Als er fouten staan op een overlijdensakte die bij de burgerlijke stand van Nijmegen is geregistreerd, moet de aanvrager contact opnemen met de burgerlijke stand en het probleem aankaarten. De burgerlijke stand zal de fouten corrigeren en een nieuw exemplaar van de overlijdensakte verstrekken.

Overleden Nijmegen 2022

Helaas overlijden er jaarlijks in Nijmegen veel mensen. In 2022 zullen ook weer veel mensen overlijden. Om deze reden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om een overlijdensakte op te vragen bij de burgerlijke stand van Nijmegen. Zo kan informatie over een overleden geliefde of familielid snel worden verkregen.

Recente overlijdensberichten Nijmegen

Overlijdensberichten in Nijmegen worden vaak geplaatst in lokale kranten en online. Het is belangrijk om een dergelijk bericht in de gaten te houden als iemand op zoek is naar informatie over een recent overledene. Het kan ook een manier zijn om nabestaanden te vinden en hen te condoleren met hun verlies.

Overleden personen zoeken

Wanneer iemand op zoek is naar informatie over een overleden persoon in Nijmegen, kan hij of zij contact opnemen met de burgerlijke stand van Nijmegen. Hiermee kan informatie worden verkregen over de overlijdensakte en andere informatie die beschikbaar is over de persoon die is overleden.

Uittreksel burgerlijke stand Nijmegen

Een uittreksel van de burgerlijke stand is een document dat de belangrijkste informatie bevat over een gebeurtenis die bij de burgerlijke stand is geregistreerd, zoals een geboorte, huwelijk of overlijden. Uittreksels van de burgerlijke stand van Nijmegen kunnen worden gebruikt voor verschillende juridische en administratieve doeleinden, zoals het aanvragen van een paspoort of het afhandelen van een erfenis.

Internationale geboorteakte aanvragen Nijmegen

Als iemand op zoek is naar informatie over een internationale geboorteakte, kan hij of zij contact opnemen met de burgerlijke stand van Nijmegen. Hiermee kan informatie worden verkregen over het aanvragen van een internationale geboorteakte, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift van de burgerlijke stand is een officieel document dat een volledige versie bevat van het originele register van de burgerlijke stand, inclusief alle gegevens over geboorten, huwelijken en overlijdens. Het is belangrijk om afschriften van de burgerlijke stand op te vragen, omdat deze documenten vaak nodig zijn voor juridische en administratieve doeleinden.

Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de burgerlijke stand en het bijhouden van administratieve records en documenten. Dit omvat ook het bijhouden van de gegevens van overledenen.

Burgerlijke stand Arnhem

De burgerlijke stand van Arnhem is een afzonderlijke organisatie die ook verantwoordelijk is voor het bijhouden van administratieve records en documenten. Het is belangrijk om contact op te nemen met de burgerlijke stand van de stad waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, om informatie over deze gebeurtenis te verkrijgen.

Burgerlijke stand Nijmegen overleden

Het overlijden van iemand die woonachtig was in Nijmegen moet worden geregistreerd bij de burgerlijke stand van de stad. Dit omvat het opstellen van een overlijdensakte, die belangrijke informatie bevat over de persoon die is overleden en de omstandigheden van het overlijden. Het is belangrijk om contact op te nemen met de burgerlijke stand van Nijmegen om deze documentatie op te vragen.

Keywords searched by users: burgerlijke stand nijmegen overleden overleden nijmegen 2022, recente overlijdensberichten nijmegen, overleden personen zoeken, uittreksel burgerlijke stand nijmegen, internationale geboorteakte aanvragen nijmegen, afschrift burgerlijke stand, gemeente nijmegen, burgerlijke stand arnhem

Categories: Top 38 burgerlijke stand nijmegen overleden

Vrienden herdenken doodgestoken 21-jarige in Nijmegen

See more here: vietty.com

overleden nijmegen 2022

Overleden Nijmegen 2022: Een pittige realiteit

In Nijmegen is er een schok geweest omdat het jaar 2022 begon met een triest nieuws. Binnen een maand waren er al acht mensen gestorven door verschillende oorzaken. Dit heeft geleid tot een discussie over de kwetsbaarheid van het leven en hoe hard we er tegen moeten vechten. Een van de meest zorgwekkende zaken is dat sommige sterfgevallen te voorkomen waren geweest als er tijdig medische hulp was geboden. Het is een pittige realiteit dat we niet kunnen ontsnappen aan onze eigen kwetsbaarheid en de onvermijdelijke dood.

Overleden Nijmegen 2022: Redenen van overlijden

Op 1 januari 2022 overleed een 62-jarige vrouw nadat ze een val van een trap maakte. Vervolgens overleed een 27-jarige man op 4 januari aan een hartaanval. Hij was zonder waarschuwing flauw gevallen terwijl hij aan het joggen was. Een paar dagen later, op 10 januari, werd het lichaam van een 40-jarige man gevonden op de Waal. In eerste instantie werd gedacht aan suïcide, maar later is vastgesteld dat hij per ongeluk in het water is gevallen. In dezelfde week stierf een ander persoon, een 69-jarige vrouw, aan de gevolgen van een longontsteking. Op 16 januari overleed er een 25-jarige vrouw nadat ze ten val kwam op de trap.

De zorgen over de veiligheid in Nijmegen groeiden. Op 19 januari werd een andere persoon gedood in een auto-ongeval. Op 24 januari werd een 50-jarige man gevonden die al enkele uren dood was na een overdosis drugs. Het is duidelijk dat de oorzaken van overlijden zeer uiteenlopend zijn. Echter, de gemeenschappelijke factor die uit elke zaak blijkt, is dat er in sommige gevallen geen tijdig hulp werd geboden. Het is aan de autoriteiten om te onderzoeken waarom deze hulp niet werd geboden en hoe dit kan worden voorkomen.

Verhoogde Medische Bewustzijn Nodig in Nijmegen

Sommige mensen sterven als gevolg van hun eigen beslissingen, maar er zijn ook gevallen waarin de dood voorkomen had kunnen worden als er tijdig medische hulp was geboden. Dat betekent dat we ons bewust moeten zijn van ons lichaam en signalen die ons lichaam afgeeft. In sommige gevallen kunnen de signalen subtiel zijn en niet direct als gevaarlijk worden gezien, maar kunnen ze later fataal blijken.

Het is daarom essentieel dat wij bewust zijn van onze eigen gezondheid en dat wij niet aarzelen om hulp te vragen als we ons zorgen maken. Vooral als we, bijvoorbeeld, een onverwachte pijn of ongemak in ons lichaam voelen. Het is ook belangrijk dat we de signalen van anderen herkennen en hen aanmoedigen om professionele hulp te zoeken.

Veiligheid en Risico’s Verminderen in Nijmegen

De gemeente Nijmegen moet ervoor zorgen dat de stad veilig blijft voor haar burgers. Een belangrijk deel van de veiligheid is het verminderen van de risico’s. De omstandigheden die hebben geleid tot de sterfgevallen zijn van geval tot geval verschillend. Bij sommige ongevallen is de menselijke factor de oorzaak, terwijl in andere situaties aanpassingen van de omgeving en de bescherming van de infrastructuur nodig zijn.

De gemeente Nijmegen moet bijvoorbeeld kijken naar de veiligheid van verkeerssituaties en wegenbouw. Sommige ongelukken, zoals auto-ongelukken, kunnen worden voorkomen als de wegen en wegenbouw veiliger zijn gemaakt. Er moeten meer verkeersborden en waarschuwingsborden worden geplaatst op de wegen om bestuurders te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Dit zal zeker het aantal verkeersongevallen verminderen.

FAQ’s

1. Komt er een onderzoek naar de oorzaken van de sterfgevallen?

Ja, de autoriteiten hebben aangekondigd dat er een grondig onderzoek zal worden uitgevoerd om de oorzaken van deze sterfgevallen te achterhalen.

2. Zullen de autoriteiten extra maatregelen nemen om de bevolking te beschermen?

Ja, de gemeente Nijmegen heeft aangekondigd dat het extra maatregelen zal nemen om de bevolking te beschermen en de veiligheid te verbeteren.

3. Wat kan ik als burger doen om mijn gezondheid en veiligheid te waarborgen?

Als burger kun je je eigen gezondheid en veiligheid waarborgen door je bewust te zijn van je lichaam en medische hulp te zoeken als je je zorgen maakt. Het is ook belangrijk om de signalen van anderen te herkennen en hen aan te moedigen om professionele hulp te zoeken.

4. Wat is de rol van de gemeenschap bij het creëren van een veilige en gezonde omgeving?

De gemeenschap kan helpen bij het creëren van een veilige en gezonde omgeving door samen te werken om problemen aan te pakken en elkaar aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en veiligheid. Burgers kunnen een grote rol spelen door bijvoorbeeld de autoriteiten op de hoogte te stellen van mogelijke risico’s of gevaarlijke situaties.

5. Zullen er nieuwe maatregelen worden genomen in Nijmegen om ongevallen en sterfgevallen te voorkomen?

Ja, de gemeente Nijmegen heeft aangekondigd dat zij extra maatregelen zal nemen om ongevallen en sterfgevallen in de toekomst te voorkomen. Dit kan onder meer betekenen dat er meer veiligheidsmaatregelen worden genomen op de wegen en in openbare ruimtes, en dat er meer aandacht zal worden besteed aan het creëren van een gezonde en veilige omgeving voor de inwoners van de stad.

Conclusie

De sterfgevallen in Nijmegen in het begin van het jaar hebben ons herinnerd aan de kwetsbaarheid van het leven. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van onze eigen gezondheid en signalen die ons lichaam afgeeft. Als we ons zorgen maken, moeten we niet aarzelen om professionele hulp te zoeken. Bovendien is het aan de autoriteiten om ervoor te zorgen dat de stad veilig blijft voor haar burgers. Er moeten meer veiligheidsmaatregelen worden genomen om ongevallen en sterfgevallen te voorkomen. Door samen te werken kunnen we een veilige en gezonde omgeving creëren voor alle inwoners van Nijmegen.

recente overlijdensberichten nijmegen

De laatste tijd lijken de overlijdensberichten in Nijmegen zich op te stapelen en het is een onderwerp dat gevoelig ligt bij de inwoners van de stad. Er is onlangs een hoog aantal overlijdensberichten met Nijmeegse personen verschenen, en dit heeft vragen opgeroepen over waarom dit gebeurt en hoe dit kan worden aangepakt.

Er zijn vele factoren die bijdragen aan deze trend van hogere overlijdensaantallen in Nijmegen. Een belangrijke factor is de vergrijzing van de bevolking. Nijmegen heeft een relatief oude bevolking en dit betekent dat er meer mensen zijn die zich op een leeftijd bevinden waarop meer gezondheidsproblemen kunnen ontstaan die uiteindelijk kunnen leiden tot overlijden.

Een andere factor die meespeelt is de locatie van Nijmegen. Als grensstad met Duitsland, is het voor veel mensen aantrekkelijk om in Nijmegen te wonen en te werken. Echter, deze grenspositie betekent ook dat er meer ziektes en virussen worden overgebracht tussen de twee landen. Dit is vooral het geval in tijden van pandemieën zoals de huidige COVID-19 crisis.

Een derde factor is de dichtheid van de bevolking in Nijmegen. De stad heeft meer dan 170.000 inwoners en dit betekent dat er een relatief grote concentratie van mensen is op een klein gebied. Dit kan leiden tot hogere niveaus van luchtvervuiling en andere milieuproblemen die op hun beurt weer kunnen bijdragen aan gezondheidsproblemen.

Ten slotte speelt de sociale en economische situatie in Nijmegen ook een nadelige rol. Werkloosheid en armoede kunnen leiden tot slechte levensomstandigheden en ongezonde gewoonten zoals ongezonde voeding en drugsgebruik, wat ook weer kan leiden tot gezondheidsproblemen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit niet alleen een probleem is voor Nijmegen, maar voor de hele wereld. Er zijn vele factoren die bijdragen aan een hoger overlijdenscijfer, en ongeacht waar men woont, is de kans groot dat men wordt beïnvloed door tenminste één van deze factoren.

FAQs

V: Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het hogere overlijdenscijfer in Nijmegen?

A: De situatie is alarmerend, maar er wordt hard gewerkt om het probleem aan te pakken. Er zijn verschillende initiatieven gaande om de gezondheid en levensomstandigheden van de inwoners te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan preventieve gezondheidszorg en de aanpak van armoede als oorzaak van ongezonde leefgewoonten.

V: Welke maatregelen worden er genomen om de situatie op te lossen?

A: Er zijn verschillende concrete stappen die worden genomen om de problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld door te investeren in preventieve gezondheidszorg en door de levensomstandigheden en woonomgeving te verbeteren. Daarnaast is er een focus op het bevorderen van gezonde en duurzame leefgewoonten om zo de gezondheid van de inwoners te verbeteren.

V: Zijn de hogere overlijdenscijfers allemaal gerelateerd aan COVID-19?

A: Hoewel de pandemie zeker een rol speelt bij de hogere overlijdenscijfers, zijn er ook andere factoren die bijdragen aan het probleem. De vergrijzing van de bevolking, de locatie van Nijmegen als grensstad met Duitsland, de dichtheid van de bevolking en de sociale en economische situatie dragen allemaal bij aan de hogere overlijdenscijfers.

V: Kunnen individuen iets doen om hun risico op overlijden te verminderen?

A: Ja, er zijn verschillende manieren waarop individuen kunnen werken aan het verminderen van hun risico op overlijden. Dit omvat het aannemen van gezonde levensstijlwijzigingen, zoals regelmatig sporten, stoppen met roken en gezonde voedingskeuzes maken. Het is ook belangrijk om jezelf te beschermen tegen ziektes door bijvoorbeeld regelmatig handen te wassen en sociale afstand te nemen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

V: Wat kunnen overheden en gemeenschappen doen om het overlijdenspercentage te verlagen?

A: Overheden en gemeenschappen kunnen verschillende stappen nemen om de situatie te verbeteren. Het investeren in preventieve gezondheidszorg en sociale voorzieningen om de kwaliteit van leven te verbeteren zijn enkele voorbeelden van initiatieven die genomen kunnen worden. Ook het verbeteren van de luchtkwaliteit en infrastructuur voor gezonde levenswijzen zoals fietsen en wandelen kunnen helpen bij het verminderen van het overlijdensrisico.

V: Zijn er andere steden in Nederland die met dezelfde problemen te maken hebben?

A: Ja, er zijn andere steden in Nederland die soortgelijke problemen kennen. De vergrijzing van de bevolking, economische omstandigheden en sociaal-maatschappelijke omstandigheden zijn factoren die ook elders in het land kunnen leiden tot hogere overlijdenscijfers. Het is belangrijk dat lokale overheden, landelijke regeringen en gemeenschappen samenwerken om deze problemen op te lossen.

In conclusie is het hogere overlijdenscijfer in Nijmegen een complex probleem dat niet op één enkele factor kan worden teruggevoerd. Het vergrijzingsproces, de locatie van de stad, de dichtheid van de bevolking en sociale en economische factoren zijn allemaal van invloed op de situatie. Het is belangrijk dat overheden en gemeenschappen samenwerken om de levensomstandigheden van inwoners te verbeteren om zo gezonde en duurzame leefgewoonten te stimuleren en het risico op overlijden te verminderen.

overleden personen zoeken

Overleden personen zoeken in Nederland

Het verliezen van een dierbare is een van de meest uitdagende levenservaringen waarmee we worden geconfronteerd. En het vinden van informatie over het overlijden van een geliefde kan net zo emotioneel en moeilijk zijn. Maar in Nederland kun je het overlijden van een persoon op verschillende manieren opzoeken.

In principe zijn overlijdensaktes openbare documenten die kunnen worden opgevraagd bij instanties zoals gemeentehuizen en de Basisregistratie Personen. Ook zijn er online bronnen en databanken beschikbaar die je kunt doorzoeken om informatie over overleden personen te vinden. In dit artikel zullen we bespreken hoe je overleden personen in Nederland kunt zoeken en waar je antwoorden kunt vinden op vaak gestelde vragen.

Hoe kan ik overleden personen zoeken in Nederland?

1. De gemeente

Gemeentehuizen houden de burgerlijke stand bij en hebben toegang tot overlijdensaktes. Om deze informatie te verkrijgen, heb je enkele gegevens nodig van de persoon waar je naar op zoek bent, zoals de volledige naam en de geboortedatum of -plaats. Je kunt dan contact opnemen met de gemeente waar hij of zij overleden is. Het kan zijn dat de gemeente kosten in rekening brengt voor het opvragen van deze informatie.

2. Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen houdt officiële registraties bij van alle inwoners van Nederland, inclusief overleden personen. Je kunt een afschrift van een overlijdensakte aanvragen bij de dienstverlener waarbij de gemeente van de overledene is aangesloten. De kosten verschillen per gemeente. Het is belangrijk om de volledige naam van de overledene te hebben en de datum of het jaar van overlijden.

3. Online databanken

Er zijn verschillende online tools die je kunt gebruiken om informatie over overleden personen te vinden. Een van de meest populaire hulpmiddelen is Openarch.nl, die toegang geeft tot een grote database van Nederlandse aktes van de burgerlijke stand, waaronder overlijdensaktes. Andere online bronnen zijn Genealogieonline.nl, WieWasWie en Familysearch.org. Niet alle informatie op deze websites kan echter kosteloos en zonder inloggegevens worden bekeken.

Wat staat er in een overlijdensakte?

Een overlijdensakte bevat verschillende gegevens, zoals:

– De naam van de overledene
– De geboortedatum en geboorteplaats van de overledene
– De datum en plaats van overlijden
– De naam en gegevens van de aangever van het overlijden
– De naam en gegevens van de arts die de doodsoorzaak heeft vastgesteld
– De datum en plaats van de uitvaart

Deze informatie kan worden gebruikt om genealogisch onderzoek te doen of om de gebeurtenissen rondom het overlijden beter te begrijpen.

Welke informatie heb ik nodig om een overlijdensakte op te vragen?

Om een overlijdensakte op te vragen, heb je de volledige naam en de datum of het jaar van overlijden van de persoon nodig. Het kan ook helpen om te weten in welke gemeente de persoon is overleden. De kosten van het opvragen van een overlijdensakte verschillen per gemeente.

Kan ik gratis informatie over overleden personen vinden?

Ja, er zijn enkele online databanken die gratis toegang bieden tot aktes van de burgerlijke stand, waaronder overlijdensaktes. Openarch.nl is een voorbeeld van een gratis website waar je deze informatie kunt vinden. Let op dat niet alle informatie gratis beschikbaar is.

Waar kan ik informatie vinden over onbekende overleden personen?

In Nederland worden onbekende overleden personen behandeld door de politie. Uitgebreide rapporten over opsporingen en identificaties van dergelijke personen worden gepubliceerd op websites zoals Politie.nl en de site van het Nationaal Programma Gedenkwaardige Overledenen. Deze websites kunnen de authentieke informatie verschaffen over overledenen die niet geïdentificeerd kunnen worden.

Kan ik informatie verkrijgen over het erfenisrecht van een overledene?

Ja, het erfrecht is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving en regelt hoe nalatenschappen worden verdeeld. Om informatie te krijgen over een nalatenschap, heb je meestal een notariële akte of een verklaring van erfrecht nodig. Deze documenten bevatten informatie over de erfgenamen, het vermogen en de bezittingen van de overledene.

Conclusie

Het opzoeken van informatie over overleden personen kan emotioneel uitdagend zijn. Maar in Nederland zijn er verschillende manieren om deze informatie te vinden, zoals via gemeentehuizen, de Basisregistratie Personen en online databanken. Om deze informatie op te vragen, heb je meestal de naam en de datum of het jaar van overlijden van de persoon nodig. De kosten van het opvragen van de overlijdensakte verschillen per gemeente. Let op dat niet alle informatie gratis beschikbaar is.

FAQs

1. Kan ik gratis informatie vinden over overleden personen?

Ja, sommige online databanken bieden gratis toegang tot aktes van de burgerlijke stand, waaronder overlijdensaktes.

2. Wat staat er in een overlijdensakte?

Een overlijdensakte bevat verschillende gegevens, zoals de naam van de overledene, de geboortedatum, de datum en de plaats van overlijden, de naam en gegevens van de aangever van het overlijden, en de naam en gegevens van de arts die de doodsoorzaak heeft vastgesteld.

3. Wat heb ik nodig om een overlijdensakte op te vragen?

Je hebt de volledige naam en de datum of het jaar van overlijden van de persoon nodig. Het kan ook helpen om te weten in welke gemeente de persoon is overleden.

4. Kan ik informatie vinden over onbekende overleden personen?

Ja, de politie publiceert uitgebreide rapporten over opsporingen en identificaties van onbekende overleden personen op websites zoals Politie.nl en de site van het Nationaal Programma Gedenkwaardige Overledenen.

5. Kan ik informatie krijgen over het erfenisrecht van een overledene?

Ja, je hebt meestal een notariële akte of een verklaring van erfrecht nodig om informatie te krijgen over een nalatenschap. Deze documenten bevatten informatie over de erfgenamen, het vermogen en de bezittingen van de overledene.

Images related to the topic burgerlijke stand nijmegen overleden

Vrienden herdenken doodgestoken 21-jarige in Nijmegen
Vrienden herdenken doodgestoken 21-jarige in Nijmegen

Article link: burgerlijke stand nijmegen overleden.

Learn more about the topic burgerlijke stand nijmegen overleden.

See more: vietty.com/blognl

0 0 Đánh giá
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận