Tag Archives for " Top 13 Bằng Tốt Nghiệp Thpt Tạm Thời "

Hơn 400 sinh viên bị buộc thôi học vì thiếu bằng tốt nghiệp THPT | VTV24

Bằng Tốt Nghiệp Thpt Tạm Thời: Nên Hay Không Nên?

  • 03/07/2023

Bằng Tốt Nghiệp Thpt Tạm Thời Bằng tốt nghiệp THPT tạm thời là một chứng chỉ học vấn được cấp cho các học sinh đã hoàn thành khối lớp 12 và đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT nhưng chưa hoàn thành các bài thi quốc gia. Bằng tốt nghiệp THPT tạm thời có thời […]

Xem thêm