BTW Privégebruik Fiets 2021: Zo bespaar je geld en blijf je fit

  • 12/05/2023

btw privégebruik fiets 2021

Fietsen in Nederland is altijd al populair geweest en voor het korte-afstandsverkeer is het een geweldige oplossing. De overheid speelt daar ook op in door het aanbieden van stimuleringsmaatregelen om te investeren in de fiets. Een van deze stimuleringsmaatregelen is de fiets van de zaak regeling, waar we in dit artikel nader naar zullen kijken.

De fiets van de zaak: hoe werkt het?

De fiets van de zaak is een regeling waarbij werkgevers belastingvrij een fiets ter beschikking stellen aan hun werknemers. Dit betekent dat de werkgever de kosten voor de fiets betaalt en dat deze kosten niet worden belast onder de loonbelasting. De werknemer kan de fiets gebruiken voor woon-werk verkeer en privégebruik.

Hoeveel bedraagt de bijtelling voor privégebruik van de fiets?

Als een werknemer de fiets ook privé gebruikt, dan moet de werknemer daarvoor belasting betalen in de vorm van een bijtelling. In 2021 geldt voor de fiets van de zaak regeling dat de bijtelling van de cataloguswaarde van de fiets 7% van de waarde is. Dit betekent dat wanneer de cataloguswaarde van de fiets €2.000 is, de bijtelling €140 per jaar bedraagt. Vervolgens wordt dit bedrag opgeteld bij het loon van de werknemer.

Wat zijn de voorwaarden voor een fiets van de zaak?

Om in aanmerking te komen voor een fiets van de zaak regeling moet de fiets wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het belangrijkste criterium is dat de fiets wordt gebruikt voor minimaal de helft van de tijd voor woon-werkverkeer. Daarnaast dient de fiets in eigendom te zijn van de werkgever.

Hoeveel belasting moet er betaald worden over een fiets van de zaak?

Het voordeel van de fiets van de zaak regeling is dat de werkgever de kosten voor de fiets betaalt en dat deze kosten niet worden belast onder de loonbelasting. Voor de werknemer geldt echter wel de bijtelling voor privegebruik van de fiets. Deze bijtelling bedraagt 7% van de cataloguswaarde van de fiets.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een fiets van de zaak?

Een fiets van de zaak biedt verschillende voordelen voor werknemers en werkgevers. Voor werknemers biedt de regeling de mogelijkheid om gebruik te maken van een fiets zonder daarvoor belasting te hoeven betalen. Werkgevers profiteren van gezonde werknemers die minder snel ziek zijn en minder CO2-uitstoot door hun werknemers op de weg.

Een nadeel voor werkgevers kan zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en het onderhoud van de fiets. Daarnaast kan het administratief gezien ingewikkeld zijn om de regeling goed bij te houden. Voor werknemers kan een nadeel zijn dat zij bijtelling moeten betalen voor het privegebruik van de fiets.

Hoe werkt de fiets van de zaak regeling voor zelfstandigen?

Voor zelfstandigen bestaat er ook een fiets van de zaak regeling. De regeling is echter iets anders dan voor werknemers. Een zelfstandige kan de fiets op de zaak zetten en afschrijven. Er dient ook hierbij weer minimaal de helft van de tijd op de fiets te worden gereden voor zakelijke doeleinden. Als de fiets ook prive wordt gebruikt dan dient er ook hierbij bijtelling te worden betaald.

Hoeveel kilometer mag je maximaal per jaar fietsen voor privégebruik?

Er is geen specifieke regeling die een maximum geeft aan het aantal kilometers dat iemand per jaar mag fietsen voor prive gebruik. Wel moet de fiets minimaal de helft van de tijd worden gebruikt voor woon-werk verkeer.

Hoe zit het met de aftrekbaarheid van fietskosten voor de zaak?

Zakelijk gereden kilometers met de fiets mogen gedeclareerd worden en vallen onder de zakelijke kosten.

Btw bijtelling fiets van de zaak 2021

De btw bijtelling voor de fiets van de zaak in 2021 bedraagt 21% van de cataloguswaarde van de fiets.

Btw privégebruik fiets 2022

In 2022 zal de bijtelling voor privégebruik van de fiets 8% zijn.

Bijtelling fiets 2023

Het plan is om de bijtelling voor de fiets van de zaak in 2023 te verhogen naar 10%.

Btw privégebruik fiets zzp

Ook zelfstandigen dienen bijtelling te betalen voor privégebruik van de fiets.

Btw fiets van de zaak ondernemer

Als ondernemer kunt u de btw over de aanschaf en het onderhoud van de fiets terugvorderen van de belastingdienst.

Bijtelling fiets btw

De bijtelling voor privégebruik van de fiets wordt belast met btw.

Bijtelling fiets 2022

In 2022 zal de bijtelling voor privégebruik van de fiets 8% bedragen.

Btw-aftrek fiets van de zaak

Als ondernemer kunt u de btw over de aanschaf en het onderhoud van de fiets terugvorderen van de belastingdienst.

Btw privégebruik fiets 2021

In 2021 bedraagt de btw bijtelling voor de fiets van de zaak 21%.

FAQs

1. Hoeveel belasting moet er betaald worden over een fiets van de zaak?
Wanneer de fiets ook privé wordt gebruikt, dan moet de werknemer daarvoor belasting betalen in de vorm van een bijtelling. In 2021 bedraagt deze bijtelling 7% van de cataloguswaarde van de fiets.

2. Wat zijn de voorwaarden voor een fiets van de zaak?
Om in aanmerking te komen voor een fiets van de zaak regeling moet de fiets worden gebruikt voor minimaal de helft van de tijd voor woon-werkverkeer. Daarnaast dient de fiets in eigendom te zijn van de werkgever.

3. Wat zijn de voordelen van een fiets van de zaak?
Een fiets van de zaak biedt voor werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van een fiets zonder daarvoor belasting te hoeven betalen. Werkgevers profiteren van gezondere werknemers en minder CO2-uitstoot.

4. Hoe werkt de fiets van de zaak regeling voor zelfstandigen?
Voor zelfstandigen geldt een soortgelijke regeling als voor werknemers. De fiets kan worden gezien als investeringsgoederen en afschrijvingen over de kosten kunnen worden toegepast.

5. Hoe zit het met btw bijtelling bij een fiets van de zaak?
Wanneer de fiets ook privé wordt gebruikt, dan dient er ook btw bijtelling te worden betaald. In 2021 bedraagt de btw bijtelling voor de fiets van de zaak 21%.

Conclusie

De fiets van de zaak regeling is zeker aantrekkelijk en biedt veel voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers kunnen aan hun werknemers motiveren om voor een duurzamer vervoersmiddel te kiezen, terwijl werknemers op hun beurt kunnen profiteren van de belastingvrije aanschaf en het gebruik van de fiets. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden van de regeling en de bijtelling voor het privegebruik van de fiets. Wanneer dit in overweging wordt genomen, kan een fiets van de zaak zeker een slimme investering zijn.

Keywords searched by users: btw privégebruik fiets 2021 btw bijtelling fiets van de zaak 2021, btw privégebruik fiets 2022, bijtelling fiets 2023, btw privégebruik fiets zzp, btw fiets van de zaak ondernemer, bijtelling fiets btw, bijtelling fiets 2022, btw-aftrek fiets van de zaak

Categories: Top 79 btw privégebruik fiets 2021

Molenbike: Lokale & milieuvriendelijke fietslevering

See more here: vietty.com

btw bijtelling fiets van de zaak 2021

De btw-bijtelling voor de fiets van de zaak in 2021

Sinds 1 januari 2020 is de bijtelling voor een zakelijke fiets omhoog gegaan van 7% naar 8%. Deze verhoging was onderdeel van het klimaatakkoord en heeft als doel om mensen te stimuleren om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de btw-bijtelling voor de fiets van de zaak in 2021.

Wat houdt btw-bijtelling voor fiets van de zaak in?

Wanneer een werknemer een fiets van de zaak krijgt, dan wordt dit gezien als een vorm van inkomen en hier dient dan btw over betaald te worden. Dit heet de btw-bijtelling. Over het bedrag van de bijtelling moeten de werkgever en werknemer btw afdragen. In 2021 is de btw-bijtelling voor de fiets van de zaak vastgesteld op 8%.

Welke regels gelden er voor de fiets van de zaak?

Voor een fiets van de zaak gelden een aantal regels. Zo moet de fiets ter beschikking gesteld worden door de werkgever en is het niet mogelijk om een fiets aan te schaffen via de zakelijke markt en deze vervolgens door te verkopen aan de werknemer. De fiets van de zaak moet voor meer dan 50% zakelijk gebruikt worden en mag niet privé worden gebruikt. Wanneer de fiets ook voor privédoeleinden ingezet wordt, geldt er een bijtelling van 7% of 8% over de waarde van de fiets. Deze bijtelling wordt ook wel de privébijtelling genoemd.

Hoe wordt de bijtelling berekend?

Wanneer er sprake is van een privégebruik van de fiets van de zaak, dan wordt de bijtelling berekend aan de hand van de cataloguswaarde van de fiets en het bijtellingpercentage van 8%. De cataloguswaarde is de waarde van de fiets wanneer deze nieuw wordt aangeschaft. De bijtelling wordt berekend over het bruto privévoordeel dat de werknemer heeft omdat hij gebruik mag maken van de fiets voor privédoeleinden. Dit bruto privévoordeel wordt vastgesteld op 7% of 8% van de cataloguswaarde van de fiets.

Voorbeeld:
Stel, de cataloguswaarde van de fiets is €1.500,- en het bijtellingpercentage is 8%. Dan is de bijtelling €1.500,- x 8% = €120,-. Dit bedrag wordt bij het bruto salaris van de werknemer opgeteld en hierover wordt vervolgens belasting betaald.

Hoe kan de bijtelling voorkomen worden?

Om te voorkomen dat er een bijtelling betaald moet worden voor privégebruik van de fiets van de zaak, zijn er een aantal mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld een verklaring omtrent het privégebruik worden opgesteld. Hierin verklaart de werknemer dat hij de fiets alleen voor zakelijke doeleinden zal gebruiken. Wanneer er toch sprake is van privégebruik, dan wordt er alsnog een bijtelling berekend van 7% of 8%.

Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een privéverzekering voor de fiets van de zaak. Hiermee wordt er aangegeven dat de fiets niet als privébezit van de werknemer wordt gezien en hierdoor hoeft er geen bijtelling betaald te worden.

Wat zijn de voordelen van een fiets van de zaak?

Er zitten diverse voordelen aan een fiets van de zaak. Zo draagt het bij aan de gezondheid van werknemers, omdat zij meer bewegen en minder stress hebben in vergelijking tot reizen met de auto. Daarnaast is het vaak een duurzame keuze, omdat er minder CO2-uitstoot plaatsvindt in vergelijking met autorijden. Ook kan het financiële voordelen opleveren, omdat er bijvoorbeeld bespaard kan worden op parkeerkosten en brandstofkosten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de btw-bijtelling voor de fiets van de zaak in 2021.

1. Kan ik als zzp’er ook gebruik maken van een fiets van de zaak?
Ja, ook als zzp’er is het mogelijk om een fiets van de zaak aan te schaffen en hierbij profiteren van de voordelen die het met zich meebrengt.

2. Wordt er voor elektrische fietsen ook btw-bijtelling in rekening gebracht?
Ja, ook voor elektrische fietsen wordt er btw-bijtelling in rekening gebracht.

3. Wat gebeurt er als ik de bijtelling niet betaal?
Wanneer de bijtelling niet betaald wordt, dan riskeert de werknemer een boete. Daarnaast kan er ook sprake zijn van naheffing van belastingen.

4. Kan ik als werknemer ook een fiets aanschaffen en deze declareren bij mijn werkgever?
Dit is mogelijk, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo mag de werknemer de fiets niet in eigendom hebben en moet deze ter beschikking worden gesteld door de werkgever.

5. Kan ik als werkgever ook een vergoeding geven voor de aanschaf van een eigen fiets door de werknemer?
Dit is mogelijk, maar er gelden wel bepaalde regels. Zo moet de werkgever een vaste onbelaste kilometervergoeding geven van maximaal €0,19 per kilometer. Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat de fiets ook daadwerkelijk voor woon-werkverkeer wordt gebruikt.

Conclusie

De btw-bijtelling voor de fiets van de zaak is in 2021 vastgesteld op 8%. Wanneer er sprake is van privégebruik van de fiets van de zaak, dan wordt er een bijtelling in rekening gebracht van 7% of 8% over de cataloguswaarde van de fiets. Er zijn diverse mogelijkheden om de bijtelling te voorkomen, zoals het opstellen van een verklaring omtrent privégebruik of het afsluiten van een privéverzekering voor de fiets van de zaak. Er zitten diverse voordelen aan een fiets van de zaak, zoals bijdragen aan de gezondheid van werknemers en het maken van een duurzame keuze.

btw privégebruik fiets 2022

BTW privégebruik fiets 2022: alles wat je moet weten

Fietsen wordt steeds populairder in Nederland en steeds meer mensen gebruiken hun fiets ook privé. Maar wist je dat je als ondernemer btw moet betalen over het privégebruik van je fiets? In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over btw privégebruik fiets in 2022.

Wat is btw privégebruik fiets?

Als ondernemer mag je een fiets op de zaak zetten en de btw hierover aftrekken. Echter, als je deze fiets ook privé gebruikt, moet je btw betalen over het privégebruik. Dit geldt voor zowel de aanschaf als het onderhoud van de fiets. Het is dus belangrijk om bij te houden hoeveel kilometer je privé fietst en hier btw over te betalen. Dit geldt voor zowel ondernemers als werknemers met een fiets van de zaak.

Hoeveel btw moet ik betalen over het privégebruik van mijn fiets?

De btw die je moet betalen over het privégebruik van je fiets is afhankelijk van de cataloguswaarde van de fiets. De cataloguswaarde is de waarde van de fiets op het moment van aanschaf en wordt bepaald door de fabrikant.

Voor fietsen met een cataloguswaarde tot €749,- betaal je 7% btw over het privégebruik. Voor fietsen met een cataloguswaarde boven de €749,- betaal je 25% btw over het privégebruik. Let op: dit geldt niet alleen voor de aanschaf van de fiets, maar ook voor het onderhoud en de reparaties.

Hoe bereken ik de btw over het privégebruik van mijn fiets?

Het is belangrijk om bij te houden hoeveel kilometer je privé fietst. Voor de berekening van de btw over het privégebruik van je fiets gebruik je de volgende formule:

(Prijs inclusief btw fiets x btw-tarief) / aantal jaar x aantal privékilometers = btw in euro’s

Hierbij geldt dat het aantal jaar waarover je de btw berekent, niet langer mag zijn dan de levensduur van de fiets. De levensduur van een fiets wordt door de Belastingdienst vastgesteld op vijf jaar.

Als voorbeeld: je hebt een fiets met een cataloguswaarde van €800,- en je fietst hier jaarlijks 500 kilometer privé mee. Je betaalt dan 25% btw over €800,-, dus €200,-. Dit bedrag deel je door vijf (het aantal jaar waarover je de btw berekent) en vermenigvuldig je met het aantal privékilometers. In dit geval is dat: (€200,- / 5) x 500 km = €2.000,-. Dit is het bedrag aan btw dat je moet betalen over het privégebruik van je fiets.

Let op: als je via je werkgever een fiets least of huurt, gelden er andere regels voor de btw-berekening.

Wat verandert er in 2022 voor btw privégebruik fiets?

Met ingang van 1 januari 2022 verandert er een aantal dingen met betrekking tot btw privégebruik fiets. Zo wordt het tarief voor fietsen met een cataloguswaarde boven de €749,- verlaagd van 25% naar 21%. Dit betekent dat je in 2022 minder btw hoeft te betalen over het privégebruik van je fiets als deze meer dan €749,- heeft gekost.

Daarnaast geldt er vanaf 2022 een nieuwe regeling voor de btw-berekening bij leasefietsen. Als je via je werkgever een fiets least, betaal je btw over het privégebruik op basis van de werkelijke kosten. Als je de fiets bijvoorbeeld 50% van de tijd privé gebruikt, betaal je ook 50% btw over de leasekosten. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2022, maar je werkgever kan er ook voor kiezen om al eerder over te stappen op deze regeling.

Tips voor het bijhouden van je privékilometers

Om de btw over het privégebruik van je fiets goed te kunnen berekenen, is het belangrijk om je privékilometers bij te houden. Dit kan op verschillende manieren:

– Handmatig bijhouden: noteer het aantal kilometers dat je privé fietst in bijvoorbeeld een notitieboekje of spreadsheet.

– Fietscomputer: veel moderne fietscomputers houden automatisch bij hoeveel kilometer je fietst. Je kunt hier ook vaak in aangeven welke ritten privé zijn.

– Apps: er zijn verschillende apps beschikbaar waarmee je je fietsritten kunt bijhouden. Sommige apps registreren automatisch welke ritten privé zijn.

FAQs

1. Moet ik btw betalen over het privégebruik van mijn elektrische fiets?

Ja, ook voor elektrische fietsen geldt dat je btw moet betalen over het privégebruik. De btw-berekening is hetzelfde als voor gewone fietsen.

2. Geldt de btw-regeling ook voor fietsen die ik zakelijk huur of leen?

Nee, de btw-regeling geldt alleen voor fietsen die je (gedeeltelijk) zakelijk hebt aangeschaft.

3. Kan ik het privégebruik van mijn fiets op een andere manier bewijzen dan met het aantal kilometers?

Nee, het aantal privékilometers is het enige dat telt voor de btw-berekening. Het is dus belangrijk om deze goed bij te houden.

Conclusie

Als ondernemer of werknemer met een fiets van de zaak is het belangrijk om bij te houden hoeveel kilometer je privé fietst en hier btw over te betalen. De btw-berekening is afhankelijk van de cataloguswaarde van de fiets en vanaf 2022 gelden er nieuwe regels voor leasefietsen. Door je privékilometers goed bij te houden, voorkom je dat je te veel btw betaalt.

bijtelling fiets 2023

Bijtelling Fiets 2023: Alles wat u moet weten

Elke dag leggen Nederlanders veel kilometers af om naar hun werk te gaan. Met de auto of openbaar vervoer kan dit duur zijn en veel vervuiling veroorzaken. Om dit probleem op te lossen, is de fiets een perfect alternatief. Het is daarom niet verwonderlijk dat de fiets een steeds populairder vervoermiddel wordt voor woon-werkverkeer. Om dit te ondersteunen, heeft de Nederlandse overheid de Bijtelling Fiets ingevoerd en heeft deze onlangs verlengd tot 2023. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het idee achter bijtelling fiets en wat dit betekent voor u als werknemer of werkgever.

Wat is de Bijtelling Fiets?
De bijtelling fiets is een fiscale regeling die de Nederlandse overheid in 2020 heeft ingevoerd om het fietsen naar het werk te ondersteunen. Een werkgever kan een (elektrische) fiets ter beschikking stellen aan zijn werknemers om naar werk te fietsen. Dit kan worden gedaan via een leaseconstructie, waarbij de werknemer een bijtelling betaalt voor het privégebruik van de fiets. De bijtelling fiets is momenteel vastgesteld op 7% van de cataloguswaarde van de fiets en zal tot 2023 op dit niveau blijven.

Ondersteuning fietsen naar het werk
Met de bijtelling fiets probeert de overheid het gebruik van de fiets bij woon-werkverkeer te stimuleren en zo de CO2-uitstoot te verminderen. Ook kan de bijtelling fiets voordelig zijn voor werknemers, omdat zij gebruik kunnen maken van een (elektrische) fiets zonder hiervoor direct te hoeven betalen. Dit kan opgeteld met de gezondheidsvoordelen leiden tot een aanzienlijke besparing aan kosten.

De bijtelling fiets is in feite een verlengstuk van de overheidscampagne die in 2015 is gestart: Beter Benutten. Deze campagne richtte zich op het verminderen van het aantal files door verkeersdeelnemers te stimuleren om de auto te verruilen voor alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer of carpooling.

Hoe werkt de bijtelling fiets?
De bijtelling fiets is vergelijkbaar met de bekende bijtelling voor auto’s. Wanneer een werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer voor woon-werkverkeer, kan de werknemer deze fiets ook privé gebruiken. Hierdoor ontstaat er een fiscaal voordeel voor de werknemer, waarover hij belasting moet betalen in plaats van het betalen van de waarde van de fiets.

Als werkgever zijn er twee manieren om de bijtelling fiets toe te passen:

1. Stel de fiets ter beschikking via het fietsplan, waarbij de werknemer een vast bedrag per maand betaalt voor het privégebruik van de fiets.

2. Bied de fiets aan via het fietsleaseplan, waarbij het leasebedrijf de fiets koopt, de werkgever deze huurt en de werknemer een bijtelling betaalt voor het privégebruik van de fiets.

De bijtelling fiets is momenteel vastgesteld op 7% van de cataloguswaarde van de fiets, inclusief BTW en accessoires. Dit bedrag wordt opgeteld bij het bruto inkomen van de werknemer en wordt vervolgens belast in box 1 voor de inkomstenbelasting.

De bijtelling fiets en de WKR
De Bijtelling fiets valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Dit betekent dat ze samen worden opgeteld in de vrije ruimte en dat over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing wordt geheven. Hieruit blijkt dat werkgevers de bijtelling fiets kunnen aanbieden aan hun werknemers zonder daar extra voor te hoeven betalen, zolang ze maar binnen de WKR-ruimte blijven.

Wat zijn de regels voor de bijtelling van de fiets?
Wil je als werkgever het fietsen naar het werk stimuleren door middel van de bijtelling fiets, dan moet je rekening houden met de volgende regels:

1. De fiets moet ten minste 50% van de tijd worden gebruikt voor woon-werkverkeer. Het gaat hierbij om zowel de heen- als terugreis.

2. De fiets moet ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. Dit kan via een leaseplan of aankoop van de fiets.

3. De bijtelling wordt slechts toegepast op een normale fiets of een e-bike, die niet harder kan dan 25 kilometer per uur. Dus geen speed pedelecs.

4. De fiets mag alleen privé worden gebruikt door de werknemer en zijn gezin.

FAQs over de bijtelling fiets 2023

1. Betaal ik alleen belasting over de bijtelling voor de fiets als ik deze daadwerkelijk privé gebruik?

Nee, de bijtelling fiets is gebaseerd op het gegeven dat de fiets voor 50% of meer wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Of de fiets daadwerkelijk privé wordt gebruikt of niet, heeft geen invloed op de bijtelling.

2. Mag ik kiezen welke fiets ik kan leasen?

Als werknemer krijg je zeker keuzevrijheid. Als werkgever mag je echter wel een beperking opleggen, bijvoorbeeld op basis van de prijs of het model van de fiets. Maar in de regel kan de werknemer kiezen tussen verschillende fietsen.

3. Kan ik als ZZP’er ook gebruikmaken van de bijtelling fiets?

Helaas is dat niet mogelijk. De bijtelling fiets is een fiscale regeling die specifiek gericht is op werknemers van bedrijfsfietsen. Als ZZP’er kom je daar helaas dus niet voor in aanmerking.

4. Hoeveel kan ik besparen met de bijtelling voor de fiets?

Het fiscale voordeel van de bijtelling fiets is afhankelijk van de cataloguswaarde van de fiets en je persoonlijke inkomstenbelastingtarief. Over het algemeen geldt: hoe hoger de cataloguswaarde van de fiets, hoe groter het fiscale voordeel.

Images related to the topic btw privégebruik fiets 2021

Molenbike: Lokale & milieuvriendelijke fietslevering
Molenbike: Lokale & milieuvriendelijke fietslevering

Article link: btw privégebruik fiets 2021.

Learn more about the topic btw privégebruik fiets 2021.

See more: blog https://vietty.com/blognl

0 0 Đánh giá
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận