Burgerlijke Stand Hengelo 2022: Ontdek alle mogelijkheden!

  • 15/05/2023

burgerlijke stand hengelo 2022

Burgerlijke stand Hengelo 2022: Introductie

De burgerlijke stand is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Het is de plek waar geboortes, huwelijken, overlijdens en andere persoonlijke gebeurtenissen officieel worden geregistreerd. Burgerlijke standen zijn in Nederland te vinden in gemeentehuizen. In Hengelo is het ook mogelijk om burgerlijke stand zaken te regelen, en er zijn een aantal veranderingen die in 2022 zullen worden doorgevoerd.

Het is belangrijk om te weten wat deze veranderingen zijn en wat dit voor u kan betekenen. In dit artikel zullen we de belangrijkste zaken bespreken die u moet weten over de burgerlijke stand in Hengelo in 2022.

Huwelijkse voorwaarden in Hengelo in 2022: wat is er veranderd?

Als u gaat trouwen, kunnen er voorwaarden worden gesteld aan het huwelijk. Dit wordt huwelijkse voorwaarden genoemd. In Hengelo zijn er in 2022 nieuwe regels opgesteld met betrekking tot huwelijkse voorwaarden. U kunt alleen huwelijkse voorwaarden opstellen als u hiervoor een verzoek indient bij de gemeente.

Wat er precies verandert, is dat huwelijkse voorwaarden tegenwoordig alleen nog kunnen worden opgesteld bij een notaris. Dit betekent dat u niet meer bij de gemeente terecht kunt voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Een andere verandering in 2022 is dat er meer ruimte wordt gegeven voor maatwerk. Dit betekent dat er meer flexibiliteit is in het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het opstellen van afspraken over alimentatie of de erfenis.

Scheiden in Hengelo in 2022: nieuwe regels en procedures

Helaas kan een huwelijk ook eindigen met een scheiding. Het is belangrijk om te weten wat de nieuwe regels en procedures zijn als u gaat scheiden in Hengelo.

Een van de veranderingen in 2022 is dat er meer aandacht wordt besteed aan het welzijn van kinderen bij een scheiding. Hierdoor wordt het voor ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken staan over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Ook wordt er in dit plan aandacht besteed aan de financiële afspraken en contact tussen de ouders en kinderen na de scheiding.

Een andere verandering is dat scheidingen alleen nog bij de rechtbank kunnen worden aangevraagd. Dit betekent dat u niet meer bij de gemeente terecht kunt voor een scheiding. Daarnaast kunt u ook bijstand krijgen van een mediator die u kan helpen bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Geboorte- en overlijdensaangifte in Hengelo in 2022: wat moet u weten?

Als u een kind krijgt, bent u verplicht om dit aan te geven bij de gemeente. Ook als er iemand overlijdt, moet dit bij de gemeente worden gemeld.

In Hengelo geldt in 2022 dat de aangifte van geboorte of overlijden alleen nog op afspraak mogelijk is. Dit betekent dat u niet meer zomaar langs kunt komen bij de balie van de gemeente om een geboorte of overlijden te melden.

Daarnaast worden er in 2022 ook nieuwe regels opgesteld met betrekking tot de aangifte van een overlijden. Als u een overlijden wilt aangeven, moet u beschikken over een overlijdensakte die is opgesteld door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

Aanvragen van aktes en uittreksels in Hengelo in 2022: stappen en kosten

Het kan zijn dat u een akte of uittreksel nodig heeft van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld als u een naamswijziging wilt doorvoeren of als u een testament wilt opstellen. In Hengelo zijn er in 2022 nieuwe regels voor het aanvragen van deze documenten.

Een van de veranderingen is dat u alleen nog maar online een akte of uittreksel kunt aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente Hengelo. Het is belangrijk om te weten dat u hiervoor een DigiD nodig heeft. Zonder DigiD is het niet mogelijk om een akte of uittreksel aan te vragen.

Daarnaast worden er vanaf 2022 kosten in rekening gebracht voor het aanvragen van aktes en uittreksels. Deze kosten verschillen per document en zijn te vinden op de website van de gemeente Hengelo.

Duurzame relaties registreren in Hengelo in 2022: nieuwe opties

Als u een duurzame relatie heeft en deze wilt laten registeren bij de gemeente, kan dat in Hengelo. Vanaf 2022 zijn er ook nieuwe opties voor het registreren van duurzame relaties.

Een van de opties is het geregistreerd partnerschap. Dit is een officiële vorm van samenwonen die vergelijkbaar is met het huwelijk. Het voordeel van een geregistreerd partnerschap is dat u bepaalde zaken duidelijk kunt regelen, zoals het delen van kosten en het verdelen van eigendommen.

Een andere optie is het notariële samenlevingscontract. Dit is een overeenkomst die u samen met uw partner opstelt bij de notaris. Hierin kunt u afspraken maken over bijvoorbeeld de financiën en de zorg voor kinderen als u deze heeft. Een notarieel samenlevingscontract biedt meer mogelijkheden dan een gewoon samenlevingscontract.

Veelvoorkomende vragen over burgerlijke stand in Hengelo in 2022: antwoorden en bronnen

Hieronder beantwoorden we enkele veelvoorkomende vragen over burgerlijke stand in Hengelo in 2022.

Wat moet ik doen als iemand overlijdt in Hengelo?

Als er iemand overlijdt in Hengelo, moet u dit melden bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak. Hiervoor heeft u een overlijdensakte nodig die is opgesteld door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

Hoe kan ik een akte of uittreksel aanvragen in Hengelo?

Vanaf 2022 kunt u alleen nog online een akte of uittreksel aanvragen in Hengelo. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Zonder DigiD is het niet mogelijk om een akte of uittreksel aan te vragen.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een akte of uittreksel in Hengelo?

De kosten voor het aanvragen van een akte of uittreksel in Hengelo verschillen per document. U kunt de kosten vinden op de website van de gemeente Hengelo.

Waar vind ik meer informatie over burgerlijke stand in Hengelo?

Voor meer informatie over burgerlijke stand in Hengelo kunt u terecht op de website van de gemeente. Ook kunt u contact opnemen met de burgerlijke stand van Hengelo.

Conclusie

De burgerlijke stand is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. In Hengelo zijn er in 2022 diverse veranderingen doorgevoerd met betrekking tot geboortes, huwelijken, scheidingen en overlijdens. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze veranderingen, zodat u weet hoe u bepaalde zaken moet regelen en wat dit voor u kan betekenen. Houd de website van de gemeente Hengelo in de gaten voor meer informatie en neem contact op met de burgerlijke stand als u vragen heeft.

Keywords searched by users: burgerlijke stand hengelo 2022 burgerlijke stand hengelo overlijden, burgerlijke stand hengelo geboren, tubantia burgerlijke stand hengelo, babs hengelo, bouwarchief hengelo, gratis trouwen enschede, gratis trouwen hengelo, geboorte aangifte enschede

Categories: Top 93 burgerlijke stand hengelo 2022

[4K 60fps]🇳🇱Hengelo Centrum – July 2022 – Netherlands

See more here: vietty.com

burgerlijke stand hengelo overlijden

De Burgerlijke Stand Hengelo is een afdeling van de gemeente Hengelo die verantwoordelijk is voor de registratie van geboortes, huwelijken en overlijdens. Wanneer iemand in Hengelo overlijdt, moet dit worden gemeld bij de Burgerlijke Stand Hengelo. In deze artikel gaan wij dieper in op de procedure en regels voor overlijdensregistratie in Hengelo.

Procedure voor overlijdensregistratie

Als iemand in Hengelo overlijdt, moet dit binnen vijf dagen worden gemeld bij de Burgerlijke Stand Hengelo. Dit kan gedaan worden door de arts die de dood heeft geconstateerd, het uitvaartcentrum dat verantwoordelijk is voor de uitvaart of de familie van de overledene.

De melding moet schriftelijk worden gedaan en bepaalde informatie moet worden verstrekt. Dit omvat de persoonlijke gegevens van de overledene, de plaats en datum van overlijden en de plaats waar de overledene zal worden begraven of gecremeerd.

Na ontvangst van de melding van overlijden zal de Burgerlijke Stand Hengelo een overlijdensakte opstellen. De overlijdensakte is een officieel document dat het overlijden van de persoon bevestigt en de details van de persoonlijke gegevens van de overledene en de oorzaken van het overlijden weergeven. Het document dient als bewijs van het overlijden en zal nodig zijn voor zakelijke en juridische doeleinden.

De Overlijdensakte kan online worden aangevraagd via de website van de gemeente Hengelo of persoonlijk op het stadhuis worden afgehaald.

Regels voor overlijdensregistratie

Er zijn bepaalde regels en procedures voor overlijdensregistratie in Hengelo die in acht genomen moeten worden om een succesvolle registratie van een overlijden te garanderen.

1. Tijdslimieten

In Hengelo moet een overlijden binnen vijf dagen worden gemeld bij de Burgerlijke Stand Hengelo. Dit betekent dat de melding van overlijden schriftelijk moet worden gedaan en binnen vijf dagen na het overlijden bij de Burgerlijke Stand moet worden ontvangen.

2. Persoonlijke informatie

De persoonlijke gegevens van de overledene moeten correct worden verstrekt bij het melden van het overlijden. Dit omvat de voor- en achternaam, de geboortedatum, de geboorteplaats en de laatste woonplaats van de overledene. Verkeerde informatie kan leiden tot fouten in de Overlijdensakte en moeilijkheden in de toekomst.

3. Locatie van begrafenis of crematie

Bij de melding van overlijden moet ook de begraafplaats of het crematorium worden vermeld waar de overledene zal worden begraven of gecremeerd. Dit is van belang omdat zij de nodige administratieve procedures moeten uitvoeren en de nodige documenten moeten voorbereiden.

4. Oorzaken van overlijden

De oorzaken van het overlijden moeten worden vermeld op de Overlijdensakte. De oorzaken zouden moeten verklaren wat de ziekte of letsel is die tot de dood heeft geleid. Dit is informatie die nuttig kan zijn in de toekomst en kan helpen bij statistisch onderzoek.

Veelgestelde vragen

1. Wie moet een overlijden melden?

Een overlijden kan worden gemeld door de arts die het overlijden heeft geconstateerd, het uitvaartcentrum dat verantwoordelijk is voor de uitvaart of de familie van de overledene.

2. Wat zijn de tijdsbeperkingen voor melding van overlijden?

Een overlijden moet binnen vijf dagen worden gemeld bij de Burgerlijke Stand Hengelo.

3. Welke informatie is vereist bij het melden van overlijden?

De persoonlijke gegevens van de overledene moeten correct worden verstrekt bij het melden van het overlijden. Dit omvat de voor- en achternaam, de geboortedatum, de geboorteplaats en de laatste woonplaats van de overledene. Verkeerde informatie kan leiden tot fouten in de Overlijdensakte en moeilijkheden in de toekomst.

4. Wat is een Overlijdensakte?

De Overlijdensakte is een officieel document dat het overlijden van de persoon bevestigt en de details van de persoonlijke gegevens van de overledene en de oorzaken van het overlijden weergeven. Het document dient als bewijs van het overlijden en zal nodig zijn voor zakelijke en juridische doeleinden.

5. Waar kan ik de Overlijdensakte verkrijgen?

De Overlijdensakte kan online worden aangevraagd via de website van de gemeente Hengelo of persoonlijk op het stadhuis worden afgehaald.

6. Hoe lang duurt het om een Overlijdensakte te verkrijgen?

Het proces van het verkrijgen van een Overlijdensakte kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de informatie die nodig is om het document te produceren. Het kan tussen de 2-5 werkdagen duren om de Overlijdensakte te krijgen.

7. Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van een Overlijdensakte?

Ja, er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van een Overlijdensakte. De kosten zijn afhankelijk van de gemeente en de manier waarop de aanvraag wordt ingediend.

Conclusie

Het melden van overlijden in Hengelo is een belangrijke procedure en moet worden gevolgd om de nodige documenten te verkrijgen. Het proces van overlijdensregistratie omvat het melden van het overlijden, het verkrijgen van een Overlijdensakte en eventuele andere documenten. Het is daarom belangrijk om de nodige informatie te verstrekken om fouten in de documentatie in de toekomst te voorkomen. Elk jaar worden duizenden mensen in Hengelo geregistreerd en dit proces is belangrijk om de juiste procedures te volgen.

burgerlijke stand hengelo geboren

Burgerlijke stand Hengelo Geboren in Nederlands

The Burgerlijke Stand is a Dutch system for keeping records of births, deaths, and marriages. In Hengelo, the Burgerlijke Stand is responsible for keeping records of births of individuals born in the Netherlands. This article will explore the history and significance of the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands, how it works in practice, and answer frequently asked questions about this system.

What is the Burgerlijke Stand?

The Burgerlijke Stand was established in the Netherlands in 1811 by French Emperor Napoleon Bonaparte. The aim was to create a centralized system for keeping records of vital events such as births, deaths, and marriages. This system was later adopted by the Dutch government, and it has since played a significant role in promoting good governance in the country.

The Burgerlijke Stand in Hengelo, Netherlands, is responsible for managing the records of individuals born in the country, including foreigners who were born on Dutch soil.

A brief history of Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands

In Hengelo, the Burgerlijke Stand has been in operation since 1811. It was established after the French conquered the Netherlands and introduced the Civil Registry mainly for tax purposes. The French felt the need for a centralized system to keep track of births, deaths, and marriages since it was challenging to collect taxes from the inhabitants of the various regions without proper identification. The Burgerlijke Stand was the answer to alleviating this issue.

After the French left, the Dutch government embraced the Burgerlijke Stand, and it has been a crucial part of Dutch society ever since. The Burgerlijke Stand is responsible for keeping accurate and reliable records of every person born in the Netherlands, including foreigners who were born on Dutch soil. This way, the government can track the growth and development of the population and make important decisions based on this data.

The role of the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands

The Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands plays an important role in Dutch society. Some of the roles of the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands are:

1. Keeping records of births

The Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands is responsible for keeping records of successful births of individuals born in the Netherlands. Every child born in the country is registered with the Burgerlijke Stand, and official documents detailing the baby’s name, place of birth, time of birth, gender, and parents’ names are issued.

2. Certified copies of birth records

The Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands provides certified copies of birth certificates upon request. You can obtain copies of these records by contacting the Burgerlijke Stand, and they will provide you with the necessary information.

3. Children’s care and welfare

The Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands also plays a crucial role in ensuring the welfare and care of children born in the Netherlands. As a parent registering a child, you will receive information from the authorities on child care and welfare services. They may also offer assistance if you are facing challenges in raising your child.

4. History tracking

The Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands is vital for tracking the country’s history by documenting the demographic and social changes through accurate birth recordings. The Burgerlijke Stand registers the date, place, and time of birth for every child born in the Netherlands, making it easier to track the country’s social and demographic history.

How does the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands work?

Registering a birth with the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands is mandatory for every child born in the Netherlands, including foreigners born on Dutch soil. The birth registration should take place within three days of the child’s birth.

When registering a child with Burgerlijke Stand, you must provide official documents, including a statement of the child’s birth by the attending midwife or doctor, parents’ identification, marriage certificate (if applicable), and proof of homeownership or rental contract.

Once you have registered a child with the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands, you will receive official documents, including a birth certificate and passport. You can also request a certified copy of the birth certificate from the same office at a later date.

Frequently Asked Questions

What is the Burgerlijke Stand?

The Burgerlijke Stand is a Dutch system for keeping records of births, deaths, and marriages, established in 1811 by Napoleon Bonaparte during his occupation of the Netherlands.

What is the role of the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands?

The Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands is responsible for keeping records of successful births of individuals born in the Netherlands, providing information on child care and welfare services, and offers certified copies of birth certificates upon request.

Why is it essential to register a child with the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands?

Registration of your child with the Burgerlijke Stand is mandatory for every child born in the Netherlands, including foreigners born on Dutch soil, and can help you keep track of your child’s records and provide you with legal documentation for travel and immigration purposes.

Conclusion

The Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands plays an essential role in Dutch society by keeping accurate records of births and ensuring the welfare and care of children born in the country. It is mandatory for every child born in the Netherlands to be registered with the Burgerlijke Stand, and it is beneficial, especially when obtaining legal documentation for travel and immigration purposes. If you have any questions regarding the Burgerlijke Stand Hengelo Geboren in Nederlands, you can contact the authorities for more information.

tubantia burgerlijke stand hengelo

De burgerlijke stand is de afdeling van de gemeente die verantwoordelijk is voor het bijhouden van officiële documenten van burgers in Nederland. Het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo, gelegen in de provincie Overijssel, is een van de afdelingen die verantwoordelijk is voor het bijhouden van deze documenten en het verstrekken van informatie aan burgers. In dit artikel zullen we meer te weten komen over het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo en de diensten die zij aanbieden.

Wat is de burgerlijke stand?

De burgerlijke stand is de afdeling van de gemeente die verantwoordelijk is voor het bijhouden van officiële documenten van burgers in Nederland. Dit omvat onder andere geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Het is een belangrijke afdeling voor zowel de gemeente als de burgers, omdat het documenten bevat die nodig zijn voor verschillende officiële procedures en transacties.

Wat doet het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo?

Het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo is de afdeling van de gemeente die verantwoordelijk is voor het bijhouden van officiële documenten van burgers die in Hengelo wonen. Dit omvat onder andere geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Het is belangrijk om te weten dat het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo alleen documenten van burgers van Hengelo bijhoudt. Als je bijvoorbeeld in Enschede woont, moet je contact opnemen met de burgerlijke stand van Enschede om je documenten aan te vragen.

Naast het bijhouden van documenten biedt het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo ook andere diensten aan, zoals het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Deze diensten zijn echter alleen beschikbaar voor burgers die in Hengelo wonen.

Hoe vraag ik mijn documenten aan bij het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo?

Als je een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte nodig hebt en je in Hengelo woont, kun je een aanvraag indienen bij het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

1. Online aanvragen: Je kunt je documenten online aanvragen via de website van het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo. Hiervoor heb je wel een DigiD nodig. Op de website vind je een formulier dat je moet invullen en versturen. Je ontvangt je documenten vervolgens per post.

2. Aanvragen per post: Je kunt ook een aanvraagformulier opsturen naar het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo. Het aanvraagformulier kun je downloaden van de website van de gemeente Hengelo. Vul het formulier in en stuur het op naar het adres dat op het formulier vermeld staat. Je ontvangt je documenten per post.

3. Persoonlijk aanvragen: Je kunt ook persoonlijk naar het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo gaan om je documenten aan te vragen. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Dit kan telefonisch of via de website van de gemeente Hengelo. Het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo is gevestigd aan de Hazenweg 121 in Hengelo.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn documenten ontvang?

De verwerkingstijd van je aanvraag hangt af van hoe je je documenten hebt aangevraagd:

1. Online aanvragen: Als je je documenten online hebt aangevraagd, duurt het ongeveer vijf werkdagen voordat je ze per post ontvangt.

2. Aanvragen per post: Als je je documenten per post hebt aangevraagd, duurt het ongeveer tien werkdagen voordat je ze per post ontvangt.

3. Persoonlijk aanvragen: Als je je documenten persoonlijk hebt aangevraagd, krijg je ze direct mee als alles in orde is.

Wat zijn de kosten van het aanvragen van documenten?

Het aanvragen van documenten bij het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo brengt kosten met zich mee. De kosten zijn als volgt:

– Geboorteakte: €14,20
– Huwelijksakte: €14,20
– Overlijdensakte: €14,20

Als je meerdere documenten tegelijk aanvraagt, betaal je slechts eenmaal de administratiekosten van €17,60. Let op: deze kosten kunnen veranderen. Raadpleeg de website van de gemeente Hengelo voor de meest actuele tarieven.

Kan ik mijn documenten ook online opvragen?

Ja, je kunt je documenten online opvragen via de website van het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo. Hiervoor heb je wel een DigiD nodig. Je kunt je documenten vervolgens downloaden en opslaan op je computer.

Kan ik mijn geboorte- of huwelijksakte laten vertalen?

Ja, als je je geboorte- of huwelijksakte wilt laten vertalen naar een andere taal, kun je dit laten doen door een beëdigd vertaler. Je kunt een beëdigd vertaler vinden door te zoeken op internet of via de website van het Register beëdigde tolken en vertalers. Houd er rekening mee dat het vertalen van documenten kosten met zich meebrengt.

Hoe vraag ik een afschrift van mijn partnerschapsregistratie aan?

Als je een afschrift van je partnerschapsregistratie wilt aanvragen, kun je dit doen bij het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo. Dit kan op dezelfde manier als het aanvragen van geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

Kan ik mijn partnerschapsregistratie laten omzetten in een huwelijk?

Ja, je kunt je partnerschapsregistratie laten omzetten in een huwelijk. Hiervoor moet je een afspraak maken met de ambtenaar van de burgerlijke stand van het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo. Houd er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.

Conclusie

Het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo is de afdeling van de gemeente Hengelo die verantwoordelijk is voor het bijhouden van officiële documenten van burgers in Hengelo. Dit omvat onder andere geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Het is belangrijk om te weten dat je alleen documenten kunt aanvragen bij het Tubantia Burgerlijke Stand Hengelo als je in Hengelo woont. Je kunt je documenten op verschillende manieren aanvragen, zoals online, per post of persoonlijk. Houd er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van documenten en dat de verwerkingstijd kan variëren. Voor meer informatie kun je de website van de gemeente Hengelo raadplegen.

Images related to the topic burgerlijke stand hengelo 2022

[4K 60fps]🇳🇱Hengelo Centrum - July 2022 - Netherlands
[4K 60fps]🇳🇱Hengelo Centrum – July 2022 – Netherlands

Article link: burgerlijke stand hengelo 2022.

Learn more about the topic burgerlijke stand hengelo 2022.

See more: vietty.com/blognl

0 0 Đánh giá
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận